Oferta

  • Profilaktyka ortodontyczna dzieci
  • Protetyczne uzupełnianie i leczenie skutków przedwczesnej utraty zębów u dzieci
  • Leczenie wad zgryzowo–szczękowych i nieprawidłowości zębowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  • Wprowadzanie zębów zatrzymanych do łuku zębowego
  • Przygotowanie pacjentów do leczenia implantologicznego, protetycznego i chirurgicznego