O mnie

Lek. Stom. Barbara Strąk, specjalista ortodonta

Po odbyciu studiów na Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1981 r. uzyskałam tytuł lekarza dentysty. Swoją edukację specjalizacyjną rozpoczęłam bezpośrednio po studiach. W 1986 roku zostałam specjalistą I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej. W 1997 roku uzyskałam tytuł specjalisty II stopnia w zakresie ortodoncji Od 1994 roku prowadzę własną prywatną praktykę stomatologiczną. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (www.ortodonci.com.pl). Współpracuję z lekarzami specjalistami w dziedzinach: stomatologii zachowawczej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej w tym implantologii oraz protetyki.

Mój zespół uzupełniają wykwalifikowane asystentki: Monika Słocińska i Bożena Resler oraz technik dentystyczny Piotr Micał (Pracownia Techniki Dentystycznej ORTOMI).

Doskonalę swoje umiejętności zawodowe oraz wzbogacam wiedzę na kursach i szkoleniach prowadzonych przez uznane autorytety w dziedzinie ortodoncji.

Barbara Strąk