Dla pacjenta

Na pierwszej wizycie po zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu istniejącej wady zgryzu, przeprowadzam badanie kliniczne i zlecam wykonanie badań dodatkowych.

Podczas badania klinicznego przeprowadzam wywiad, badam czynność oddychania, połykania i mowy. Oceniam warunki zgryzowe i analizuję rysy twarzy. Badam funkcje stawów skroniowo – żuchwowych. Pobieram wyciski szczęk i zlecam badania dodatkowe:

  • wykonanie specjalistycznych zdjęć rentgenowskich (pantomograficznego i cefalometrycznego bocznego głowy) oraz tomografii komputerowej
  • wykonanie zdjęć fotograficznych twarzy i zębów

Następnie przystępuję do analizy modeli diagnostycznych, zdjęć RTG oraz zdjęć fotograficznych.

Na podstawie zebranych informacji stawiam diagnozę i ustalam indywidualny plan leczenia wraz z rzetelnym kosztorysem.

Omawiam rodzaje aparatów, jakie można zastosować oraz przedstawiam, jakie rezultaty są możliwe do osiągnięcia dzięki wybranej metodzie leczenia.

Informuję pacjenta o podstawowych zasadach dbania o higienę jamy ustnej, a także o utrzymanie czystości aparatów.

RTG cefalometryczne boczne głowy

RTG pantomograficzne

Tomografia komputerowa:

Modele diagnostyczne:

Higiena zębów z aparatem