Aparaty pomocnicze

  • Hyrax
  • Hassa

Stosuje się je w celu przeprowadzenia szybkiej ekspancji szczęki.

  • Maska twarzowa, stosowana do wysunięcia szczęki
  • Headgear, wyciąg zewnątrzustny stosowany do cofania górnych trzonowców
  • Hass
  • Hyrax
  • Maska twarzowa
  • Headgear