Aparaty grubołukowe

Aparaty te odrotowują trzonowce i powiększają poprzeczny wymiar łuku zębowego.

  • Rotator
  • Expander
  • Rotator
  • Expander