Aparaty

Leczenie ortodontyczne dzielimy na dwa etapy – aktywne i retencyjne.

W I etapie w tzw. aktywnej fazie leczenia dochodzi do aktywnego przesuwania zębów. Korektę zgryzu przeprowadzam za pomocą aparatów:

  • stałych cienkołukowych,
  • stałych grubołukowych
  • aparatów pomocniczych
  • aparatów zdejmowanych

W II etapie w tzw. Leczeniu końcowym stosuję aparaty retencyjne.